Ma 2015. április 01. szerda, Hugó napja van.

Hírlevél feliratkozás

Szépország.hu

Akadálymentes változat
ostoros
Új Magyarország

 


TAMOP 6.1.2.

Sportudvar

Közadatkereső

www.it-nav.hu felsotarkanyszallas.hu egerallas.hu ferfidivat.com www.gardenproduct.hu belapatfalvaszallas.hu www.korona-hotel.hu www.demjenszallas.hu nemetorszagallas.hu egerhotels.eu Gyongyosallas.hu Ez itt az Ön hirdetési helye.
Google PageRank

 

 


Kezdőlap

Polgármesteri Köszöntő!

Polgármesteri Köszöntő!Kedves Olvasó!

Sok szeretettel köszöntöm Önt Ostoros polgárai nevében abból az alkalomból, hogy időt szentel településünk megismerésére! E rohanó világban ez a béke, a nyugalom, az igazi otthon megteremtésének szigete. Fogadja szeretettel Ostoros község internetes bemutatkozó oldalait. Remélem, sok olyan információt talál az oldalakat lapozgatva, amelyek felkeltik érdeklődését településünk iránt. Bízom benne, hogy az alapos információgyűjtés után személyesen is köszönthetjük Ostoroson.

Ahhoz, hogy elérjen bennünket, Heves megyébe és Eger városába kell érkeznie. Ostoros község Eger várostól délre 3 km távolságban a Bükk lankáit lezáró völgyben található hegyi település. Átvezető útjain keresztül Novaj településen át érhető el az M3 fő közlekedési út. Már a XIII. sz. elején Istoros néven ismert település. Bélháromkúti Apátság birtokaként a XIV. században Nagy Lajos király adómentességet biztosít az itt élőknek.

A település az évszázadok folyamán többször elnéptelenedett. Első ízben a török haderő Egervár hírhedt 1552-es ostroma során égette porig. A biztonságot nélkülöző hányatott életmód miatt, az emberek családostól jószágaikkal együtt, évszázadokon keresztül tufába vájt pincékben éltek. Ezek bizonyítékai a mai napig megtalálhatók.

A XV. Században a település határában a Bükk-hegység lankáira szőlőt telepítettek, ezzel megalapozva a szőlőkultúra és az egri történelmi borvidék kialakulását. E mezőgazdasági kultúra több évszázados múltja kiváló minőségű és ízkultúrájú vörös és fehérbort eredményez. A XVIII. században újra benépesült a község. A település kedvelt kirándulóhely. Vonzereje a hegység lankáira telepített szőlőkultúrában és a mesterséges tó nyújtotta lehetőségekben mutatkozik. Idegenforgalmi látványosságaink közé tartozik a táj magával ragadó természeti szépségein kívül, többek között a több mint 250 éves Római Katolikus Templom, a "Csúnyamunka", mely török időkből származó darázskőépítmény. A hűs pincékben érlelt kiváló boraink párosulva a lakosok vendégszeretetével - a visszajelzések szerint - maradandó emléket hagynak az ide látogató turista részére.

Utolsó frissités ( 2011. április 20. szerda 11:06 )
Bővebben...
 
Óvodai beíratás a 2015/2016-os nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében, az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. 09. 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába.
Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy az Ostoros Község Önkormányzata által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja: 2015. április 27 – 28., de: 10:00 – 12:00
 
Beiratkozás helye: Ostorosi Szőlőfürt Óvoda (3326 Ostoros, Szt. István tér 1.)
Telefon: 36/356-055
 
A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók
 • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2015. 08. 31-ig betölti a 3. életévét, az Nkt. értelmében a nevelési év kezdő napjától (2015. 09. 01-től) legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni és beiratkozása eddig még nem történt meg.
 • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2016. 08.31-ig betölti 3. életévét.
 • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, a felvételis körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke 5.000 Ft-tól akár 150.000 Ft-ig terjedhet.
A beíratáskor be kell mutatni:
 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát.
 • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés
 • A gyermek TAJ kártyáját.
 • Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény).
 • Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2015. 05. 20-ig értesíti a szülőt.
Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda intézményvezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.
Az óvoda nevelési év kezdete: 2015. 09. 01.
 
Hirdetmény - A vadászati jog hasznosításával kapcsolatos földtulajdonosi közösslg gyűlés összehívása
Hirdetmény - A vadászati jog hasznosításával kapcsolatos földtulajdonosi közösslg gyűlésének összehívása >>
 
Általános iskolai beiratkozás
Tájékoztatom, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya honlapján 2015. március 06. napján a helyben szokásos módon közétette az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a beiskolázási körzetekről szóló közleményét.

A közlemény és a mellékletét képező dokumentumok erre a linkre kattintva érhetőek el >>
 
Ebzárlat és legeltetési tilalom 2015. március 31-től 2015. április 20-ig.
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 2015. március 31-től 2015. április 20-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelet el.

Valamennyi ebet zárt területen vagy megkötve kell tartani úgy, hogy az közterületre vagy a lakott övezeten kívüli te-rületekre ki nem juthasson.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfi-gyelés alá helyezik az ebzárlat időtartamára. Ha a kóbor eb nem azonosítható, az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni. A lakott területen talált ebeket a vadászatra jogosult köteles kilőni. A zárlati időszakban a vadászebek használata kerülendő.

A zárlati intézkedés hatálya alatt külterületen lévő legelő-területre gazdasági haszonállatot hajtani, ott legeltetni tilos. Tilos a legelő területén, vagy a lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelő ku-tyák használata.

Az intézkedések figyelmen kívül hagyása, illetve a tilalom megszegője eljárási bírsággal sújtható.
 
Vasas Ágostonné jegyző
 
Utolsó frissités ( 2015. március 31. kedd 15:18 )
 
Helyi építési szabályozás, településrendezési eszközök
 
Katasztrófavédelmi tájékoztató
Katasztrófavédelmi tájékoztató - a megtekintéshez kattintson erre a hivatkozásra >>
 
Felhívás: 2015/2016-os tanévre beiratkozás
Felhívás: 2015/2016-os tanévre beiratkozás >>
 
Bűnmegelőzési hírlevél: Trükkös lopási kísérletek
Bűnmegelőzési hírlevél: Trükkös lopási kísérletek >>
 
Meghívó: Heves megyei fejlesztési tervek és pályázati lehetőségek (2014-2020)
Várhatóan idén tavasszal Brüsszel által elfogadásra kerülnek az egyes operatív programok, ennek eredményeként pedig már ebben az évben elérhetővé válhatnak a területi operatív programhoz kapcsolódó első pályázati források is. A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében, a Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség és a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány szakmai részvételével zajló rendezvénysorozat keretében szeretnénk megismertetni az önkormányzatokat és vállalkozásokat az őket érintő fejlesztési forrásokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókkal.

A fórumsorozat keretein belül a következő időpontok és helyszínek közül választva számítunk részvételükre:

Január 26. hétfő 15.00  Eger
Helyszín: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
(Eger, Bethlen Gábor u. 9.)
A rendezvény házigazdája: Dr. Turcsányi Dániel, Eger MJV alpolgármestere

Január 28. szerda 10.00 Gyöngyös
Helyszín: Malom Étterem (Gyöngyös, Pesti út 57.)
A rendezvény házigazdája: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Január 29. csütörtök 10.00 Füzesabony
Helyszín: Házasságkötő terem  (Füzesabony, Rákóczi u. 48.)
A rendezvény házigazdája: Nagy Csaba, Füzesabony város polgármestere

Január 29. csütörtök 15.00 Heves
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Heves, Erzsébet tér 2.)
A rendezvény házigazdái:
Szabó Zsolt, Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Sveiczer Sándor, Heves város polgármestere

Január 30. péntek 10.00 Hatvan
Helyszín: Hatvan, Grassalkovich Kastély, Nagy Endre terem (Kossuth tér 24.)
A rendezvény házigazdái:
Szabó Zsolt, Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere

PROGRAM
Regisztráció, BÜFÉ              
MEGNYITÓ BESZÉD (10 perc)
A HEVES MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM VÉGLEGESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA (30 perc)

Előadó: Heves Megyei Önkormányzat, Területfejlesztési és Területrendezési Osztály
VÁLTOZÁSOK A 2014-2020-AS PÁLYÁZATI RENDSZERBEN (20 perc)
Előadó: Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
KÁVÉSZÜNET – KONZULTÁCIÓ
PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÉS AZ ALAPÍTVÁNYNÁL ELÉRHETŐ KEDVEZŐ KAMATOZÁSÚ HITELKONSTRUKCIÓK KIS,-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE (30 perc)

Előadó: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
KONZULTÁCIÓ, KÉRDÉSEK, VÁLASZOK
SVÉDASZTALOS EBÉD (a délutáni időpontokban VACSORA)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Tisztelettel kérjük közreműködését abban, hogy a településükön tevékenykedő gazdálkodó és civil szervezetek részére jutassák el a fenti információt, annak érdekében, hogy ezen szervezetek minél nagyobb számban vehessenek részt a rendezvényeken.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük részvételi szándékukat és a létszámot előzetesen a Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. címen vagy a 06-31-316-1020-as telefonszámon jelezzék! A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk visszaigazolni.

A résztvevők számára térítésmentes parkolási lehetőséget biztosítunk.
 

 
© 2015 www.ostoros.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint